*CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều

Sinh Hoạt Người Lớn

Sinh Hoạt Thanh Thiếu Nhi

Gia đình Phật tử Chánh Trí

09 giờ sáng tới 10 giờ sáng:

     -  Tọa Thiền & Kinh hành niệm Phật

10 giờ sáng tới 11:00 trưa:

     - Giảng kinh Đại Thừa và giải đáp thắc mắc

11:00 trưa tới 12:00 trưa: 

     - Quán tuởng, hát Phật ca 

     - Đại chúng tụng kinh chuyển hóa 

     - Lễ cầu siêu, cầu an, tĩnh vong 

12:00 trưa tới 1:00 chiều:

     - Dùng cơm chay

 

(Chưa sinh hoạt trở lại

 

*Tu Niệm Phật trọn ngày Thứ Bảy (Vì tình hình đại dịch nên không có chương trình tu trọn ngày Thứ bảy -  Nếu có sẽ thông báo sau)

 

 

Tu Viện Hoa Nghiêm 3222 W. First St, Santa Ana, CA 92703. (714) 775-6799
Website: tuvienhoanghiem.com - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.