*CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều

Sinh Hoạt Người Lớn

Sinh Hoạt Thanh Thiếu Nhi

Gia đình Phật tử Chánh Trí

09 giờ sáng tới 10 giờ sáng:

     -  Tọa Thiền & Kinh hành niệm Phật

10 giờ sáng tới 11:00 trưa:

     - Giảng kinh Đại Thừa và giải đáp thắc mắc

11:00 trưa tới 12:00 trưa: 

     - Quán tuởng, hát Phật ca 

     - Đại chúng tụng kinh chuyển hóa 

     - Lễ cầu siêu, cầu an, tĩnh vong 

12:00 trưa tới 1:00 chiều:

     - Dùng cơm chay

1:00 chiều tới 3:00 chiều :

     - Tọa Thiền & Kinh hành niệm Phật

10:00AM – 12:00PM

- Lễ Phật, tập hành thiền

- Kinh hành Niệm Phật

- Phật pháp thiếu nhi

- Học Việt ngữ

12:00PM – 12:30PM Dùng cơm chay

12:30PM – 2:00PM

- Sinh hoạt đoàn. 

 

*TU NIỆM PHẬT NGÀY THỨ BẢY HẰNG THÁNG từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Năm 2019:

Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12
Ngày 4 8 6 3 7 5 2 7

 

Năm 2020:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ngày 4 8 7 4 2 6 4 8 5 3 7 5


Tu Viện Hoa Nghiêm 3222 W. First St, Santa Ana, CA 92703. (714) 775-6799

Website: tuvienhoanghiem.com - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.