Đại Lễ Tưởng Niệm vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 2021

Print

The Vietnamese-Buddhist Congregation Association

TU VIỆN HOA NGHIÊM

3222 W. First Street • Santa Ana • CA. 92703 • Tel (714) 775-6799.

Website: tuvienhoanghiem.com - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thư mời tham dự đại lễ
Tưởng Niệm vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
và buổi thuyết trình về đề tài:

“Niềm Tin, Cầu Nguyện và Pháp Tu Quán Âm”
đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021

 

        Kính thưa quý Đồng Hương, Phật Tử,
        Trong kinh Đại Bi Tâm Đà-la-ni, Đức Phật nói : Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành Phật từ vô lượng kiếp về thời quá khứ hiệu là Phật Chánh Pháp Minh. Vì thuận theo bi nguyện độ sanh là : Ngày nào còn nghe tiếng kêu cầu của chúng sanh trong khổ cảnh, thì ngài con ứng hiện với nhiều hóa thân để che chở, cứu độ, đáp ứng những mong cầu đối với những chúng sanh chịu nhiều khổ não.
        Để tưởng niệm sự hy hiến vô bờ, công ơn hóa độ và để kết duyên lành với Đấng Từ Bi, năm nay Tu viện chúng ta sẽ long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm cúng dường Bồ Tát tại Tu viện đúng 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021. Buổi lễ được cử hành vào lúc sáng sớm vì năm nay có phần cầu nguyện LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI, dâng hoa cúng dường, diễn giảng hội luận, tuyên dương công hạnh Bồ Tát. Sau phần nghi lễ quý Phật tử đồng hương sẽ dùng cơm trưa thưởng thức văn nghệ và lúc 1 giờ 30 chiều có lễ truyền thọ Tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử tại gia.
        Vì sự lợi ích lớn lao trong đại nguyện hoằng hóa lợi sanh, thay mặt Ban tổ chức kính mời quý Đồng hương Phật tử vui lòng về tham dự Đại lễ theo chương trình nói trên.
       
Kính nguyện Đức Bồ Tát thường gia hộ quý vị và gia quyến được vạn sự hanh thông, cát tường như ý.
Trân trọng,
Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ĐẠI LỄ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

*Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021
09 giờ 30 sáng:
- Đại chúng vân tập Chánh Điện
- LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI, KINH HÀNH NIỆM THÁNH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM từ đạo lộ trong khuôn viên Tu viện đến tháp Bồ Tát Quán Thế Âm và vào Đại Hùng Bửu Điện.
- Nhạc lễ, dâng hoa cúng dường Bồ Tát
- Tuyên đọc chương trình buổi lễ
- Giới thiệu Chư Tôn giáo phẩm, Quan khách và Đồng hương
- Lễ chào Quốc kỳ: Hoa kỳ, Việt Nam và Phật giáo kỳ
- Nhập Từ bi quán
- Diễn văn khai mạc
- Thuyết giảng đề tài “Niềm Tin, Cầu Nguyện và Pháp Tu Quán Âm” và hội luận
- Trang kinh cúng dường Bồ tát
- Lời Cảm tạ chư Tôn Đức
- Cúng dường Trai Tăng
12 giờ 15 trưa :
- Đại chúng dùng cơm chay
- Thưởng thức Chương trình Văn nghệ
1 giờ 30 chiều :
- Lễ truyền thọ tam quy ngũ giới cho hàng Cư Sĩ tại gia

HOÀN MÃN