Văn Nghệ Tiệc Chay Gây Quỹ

Print

VĂN NGHỆ TIỆC CHAY GÂY QUỸ ĐANG XÂY NHÀ BẾP, NHÀ ĂN, PHÒNG THỜ HƯƠNG LINH, TRÁNG BÃI ĐẬU XE, TĂNG XÁ… VÀO CHIỀU CHỦ NHẬT NGÀY 12/6/2022

GIÁ VÉ ỦNG HỘ $40 MỘT VÉ. 

Liên lạc: (714) 775-6799