Pháp Hội - Đại Lễ Vu Lan 2022

Print

The Vietnamese-Buddhist Congregation Association

TU VIỆN HOA NGHIÊM

3222 W. First Street • Santa Ana • CA. 92703 • Tel (714) 775-6799.

Website: tuvienhoanghiem.com


 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thư mời tham dự
Pháp hội – Đại lễ Vu Lan và buổi thuyết trình về đề tài:

“Sự Khác Biệt Về Đạo Hiếu Của Những Nền Văn Hóa Đông – Tây Và Phật Giáo”
Đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

 

        Kính thưa quý Đồng Hương, Phật Tử,
        Nhằm mục đích giúp cho những người con Phật, nhận biết được công ơn sanh thành dưỡng dục, không những chỉ có cha mẹ hiện đời mà còn có cả cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã chết nhiều đời trong quá khứ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi qua nhiều dạng thức, người không mắt tuệ làm sao nhận biết được bóng dáng từ thân. Phận làm con, nếu chúng ta không tìm phương cứu giúp giác ngộ cho họ được thoát ly khỏi vòng luân hồi sống chết được vui Niết Bàn thì sao  gọi là báo ân được ?  Vì hiếu thuận, thương yêu, cung phụng dưỡng nuôi bằng vật chất đủ đầy, nhưng linh hồn đọa lạc thì sao gọi là báo hiếu ?
        Trong tinh thần giác ngộ và chuyển hóa ấy, tại Tu viện Hoa Nghiêm hằng đêm trong tháng 7 Âm lịch đều có tổ chức tụng kinh siêu độ lúc 7 giờ tối và sẽ long trọng cử hành Pháp hội Vu Lan đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022. Nội dung gồm có : Pháp thoại Vu Lan, Lễ Cầu siêu chuyển nghiệp, lễ dâng y Casa theo truyền thống cổ Phật, phóng sanh, cúng dường Trai tăng, thưởng thức văn nghệ, dùng cơm chay và lễ truyền thọ Tam quy, Ngũ giới cho Cư sĩ tại gia. 
        Thay mặt ban tổ chức, kính mời quý đồng hương Phật tử vui lòng về tham dự đại lễ, để nâng cao tinh thần phụng sự Chúng sanh, truyền trì Phật pháp và phát huy truyền thống hiếu đạo trong Bồ Tát Đạo. Kính nguyện Đức Phật luôn gia hộ cho quý vị và gia quyến một mùa Vu Lan phước trí tràn đầy, vô lượng an lạc.
Trân trọng,
Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN

*Chủ Nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

10 giờ 00 sáng:

- Chư Tôn Đức Tăng, quan khách Đồng hương, Phật tử vân tập Chánh Điện
- Thông qua chương trình buổi lễ
- Giới thiệu Chư tôn giáo phẩm, quan khách
- Chào Quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật Giáo kỳ
- Nhập từ bi quán
- Chư Tăng, Đồng hương, Phật tử dâng hoa đăng, hát nhạc lễ cúng dường Đức Phật tại Đại Hùng Bửu Điện
- Trang kinh “Chuyển Hóa Nghiệp Thức Chúng Sanh”
- Lễ dâng y Cà-sa theo truyền thống cổ Phật
- Pháp thoại Vu Lan về đề tài : “Sự Khác Biệt Về Đạo Hiếu của Những Nền Văn Hóa Đông – Tây Và Phật Giáo”
- Cúng dường trai tăng
- Đại chúng dùng cơm trưa, thưởng thức văn nghệ

1 giờ 30 chiều:
- Lễ thọ tam quy ngũ giới của hàng Phật tử.

HOÀN MÃN

*LƯU Ý:

- Quý vị Phật tử muốn cầu siêu, cầu an cho người thân của mình, xin vui lòng gửi phương danh về Tu Viện.
- Bắt đầu Thứ Sáu ngày 29 tháng 7 dương lịch lúc 7 giờ tối có khóa lễ tụng kinh:
● VU LAN BÁO HIẾU ● PHẬT BÁO ÂN
● ĐẠI THÔNG PHƯƠNG QUẢNG SÁM HỐI TRANG NGHIÊM THÀNH PHẬT
cầu nguyện cho cửu huyền Thất tổ và cha mẹ hiện tiền cùng những người thân.