Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Phật A Di Đà

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

  TU VIỆN HOA NGHIÊM

  3222 W. First Street • Santa Ana • CA. 92703 • Tel (714) 775-6799.

  Website: tuvienhoanghiem.com 


   
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ

  Tưởng Niệm Đức Phật A Di Đà
  Và buổi thuyết trình đề tài : “Sự khác biệt pháp môn Niệm Phật
  trong Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa”
  Đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022

   

          Kính thưa quý Đồng Hương, Phật tử,

          Nhân duyên lớn các Đức Phật thị hiện ra đời đều có cùng một mục đích là “ Chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật”, người biết phản tỉnh tự tâm, thuận theo tánh Phật của mình nổ lực tu hành để phá dẹp hết những mê lầm khổ đau phiền não, luân hồi chết sống được vui Niết Bàn, đâu có một pháp môn nào được dựng lên ?

          Nhưng vì căn tánh của chúng sanh mê nhiễm chẳng đồng, nên Đức Phật tùy theo tâm bệnh của từng người mà diễn nói 84.000 pháp môn phương tiện, lớn, nhỏ, nhanh, chậm khác nhau nhưng có cùng một chủ đích là đều dạy cho chúng sanh quay lại chính mình, từ mỗi cá nhân tu tập bằng sức của mình, tuyệt đối không có một pháp môn nào chủ trương dạy người hướng ngoại tìm cầu, nương nhờ sức Phật để được sinh về cõi Phật !  Người đời sau, không hiểu đạo lý nầy cổ xúy người tu nương vào tha lực của Phật để được sinh về cõi Phật, khiến cho không ít người tu sanh niệm hoang mang.
   
          Để làm sáng tỏ điều này, năm nay Tu viện chúng tôi sẽ tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Phật A Di Đà và buổi thuyết trình đề tài nói trên tại Tu Viện đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022.  Chương trình buổi lễ gồm có : Kinh hành Niệm Phật, dâng đèn, hát Phật ca, trang kinh cúng dường, thuyết trình và hội luận.  Sau phần nghi lễ quý Đồng Hương Phật tử sẽ dùng cơm trưa, thưởng thức văn nghệ.  Lúc 2 giờ chiều có lễ truyền thọ Tam Quy, Ngũ Giới cho hàng Phật tử tại gia, giới thiệu khóa thiền Tứ Niệm Xứ.

          Vì lợi ích lớn lao trong đại nguyện hoằng pháp, thay mặt Ban tổ chức kính mời quý Đồng Hương Phật tử về tham dự đại lễ và nghe buổi thuyết trình đặc biệt nầy.  Kính nguyện Đức Phật thường gia hộ quý vị và gia đình phước – huệ thêm cao, hạnh phúc lâu dài trong sự che chở thương yêu của Ngài.
  .
  Trân trọng,
  Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

   

  © 2023 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper