Buổi Dạ Tiệc Chay Và Văn Nghệ Gây Quỹ

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

  TÂM THƯ XIN YỂM TRỢ

  Tiệc Chay Gây Quỹ - Chủ Nhật ngày 01/09/2024
  Lúc 5 giờ chiều tại Tu Viện Hoa Nghiêm

  Kính thưa quý Đồng Hương, Phật tử,

  Như quý vị đã biết; nhìn vào thực trạng của công trình xây dựng : Nhà Vong, phòng ăn, nhà bếp, parking lot, Tăng xá…. tại Tu Viện đã bắt đầu khởi công từ đầu năm đến nay đã được 8 tháng, bất ngờ đã bị khựng lại vì một lý do phát sanh không lường trước được ! Đó là khi nhà thầu đào móng theo bản vẽ vừa xong, mời kỷ sư địa chất đến duyệt và ký xác nhận để tiến hành việc làm sắt, đổ móng, xây tường….. Không ngờ khi kiểm tra móng, thấy vùng đất nơi ấy có nước thấm, nên họ đề nghị vẽ lại phần nầy, bằng cách làm thêm 10 đoạn móng khác với kích thước rộng và sâu hơn ! thì đương nhiên nhà thầu phải đòi thêm số tiền sai biệt ấy là $50,000.00.

  Trong lúc khó khăn chồng chất, chúng tôi không biết lấy tiền ở đâu để trả cho nhà thầu để họ tiếp tục công tác xây dựng. Như quý vị đã biết : Tu Viện chỉ lo việc tu học, hoằng pháp, không có làm gì sanh lợi trong thời buổi dịch bệnh mọi sinh hoạt gần như bế tắc. Để có chi phí vận hành cho những bước đi sắp tới, do đó chúng tôi phải dùng đến hạ sách, bằng cách tiếp tục tổ chức một buổi “Tiệc chay gây quỹ” tại thính đường Tu Viện vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 01 tháng 09 năm 2024, có chương trình văn nghệ đặc sắc, vé ủng hộ là $60 một vé. Một lần nữa, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý Đồng Hương Phật tử xa gần tiếp tục phát tâm mua vé yểm trợ nếu quý Phật tử ở xa không về tham dự tiệc chay được xin phát tâm cúng dường hoặc cho Tu Viện mượn trong 3 năm không lấy lời

  Chúng tôi biết : Sự kêu gọi đóng góp mãi khiến quý vị cũng cảm thấy buồn khổ, chán nản nhưng chúng tôi không còn cách nào để giải quyết những khó khăn trong lúc nguy ngập, rất mong quý vị thương tình lượng thứ.

  Kính nguyện Bồ Tát chứng minh gia hộ quý Phật tử phước – trí tràn đầy, sở cầu như ý.

  Trân trọng,

  Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

  Xây nhà thờ Vong, nhà ăn, nhà bếp cho đại chúng, giàn đèn và tráng bãi đậu xe vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 1 tháng 9 năm 2024 tại Tu Viện Hoa Nghiêm 3222 W. First Street, Santa Ana, CA 92703.

  Vé Ủng Hộ tiệc chay là $60 một vé. 

  Liên lạc: (714) 775-6799

  © 2023 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper