* CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN từ 9 giờ sáng đến 2 giờ 30 trưa

  09 giờ sáng tới 10:30 sáng:

       -  Hướng dẫn pháp học & pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ

  10:30 sáng tới 12:00 trưa:

       - Đại chúng tụng kinh chuyển hóa

       - Lễ cầu siêu, cầu an, tỉnh vong

       - Kinh hành Niệm Phật

  12:00 trưa tới 1:00 trưa: 

       - Quán tuởng, hát Phật ca 

       - Đại chúng tụng kinh chuyển hóa 

       - Lễ cầu siêu, cầu an, tĩnh vong 

  12:00 trưa tới 1:00 chiều:

       - Dùng cơm chay

  1:00 trưa tới 2:30 chiều :

       - Hướng dẫn pháp học & pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ

   

   * KHÓA TU 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 8 giờ sáng – 6 giờ chiều:

  - THIỀN TỨ NIỆM XỨ:  từ ngày 4/11/23 – 5/11/23
  - NIỆM PHẬT: từ ngày 18/11/23 – 19/11/23


  Quý Phật tử nào muốn tham dự xin vui lòng ghi danh trước (714) 775-6799.

  Tu Viện Hoa Nghiêm 3222 W. First St, Santa Ana, CA 92703. 
  Tel: (714) 775-6799. Website: tuvienhoanghiem.com

  © 2023 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper