*CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN từ 9 giờ sáng đến 2 giờ trưa

  Sinh Hoạt Người Lớn

  Sinh Hoạt Thanh Thiếu Nhi

  Gia đình Phật tử Chánh Trí

  09 giờ sáng tới 10 giờ sáng:

       - Thiền tập và thiền hành

  10 giờ sáng tới 11:00 trưa:

       - Thuyết giảng Phật Pháp

  11:00 trưa tới 12:00 trưa: 

       - Quán tuởng, hát Phật ca 

       - Đại chúng tụng kinh chuyển hóa 

       - Tọa thiền niệm Phật 

       - Lễ cầu siêu, cầu an, tỉnh vong 

  12:00 trưa tới 1:00 trưa:

       - Dùng cơm chay

  1:00 trưa tới 2:00 trưa:

       - Thiền tập

   

  (Chưa sinh hoạt trở lại

   

  Tu Viện Hoa Nghiêm 3222 W. First St, Santa Ana, CA 92703. (714) 775-6799
  Website: tuvienhoanghiem.com - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2022 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper