* CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN từ 9 giờ sáng đến 2 giờ trưa

  Sinh Hoạt Người Lớn

  Sinh Hoạt Thanh Thiếu Nhi

  Gia đình Phật tử Chánh Trí

  09 giờ sáng tới 10 giờ sáng:

       - Thiền tập và thiền hành

  10 giờ sáng tới 11:00 trưa:

       - Thuyết giảng Phật Pháp

  11:00 trưa tới 12:00 trưa: 

       - Quán tuởng, hát Phật ca 

       - Đại chúng tụng kinh chuyển hóa 

       - Tọa thiền niệm Phật 

       - Lễ cầu siêu, cầu an, tỉnh vong 

  12:00 trưa tới 1:00 trưa:

       - Dùng cơm chay

  1:00 trưa tới 2:00 trưa:

       - Thiền tập

   

  (Chưa sinh hoạt trở lại vì Tu viện đang xây dựng, sửa chữa

   

  * Tu Niệm Phật trọn ngày Thứ Bảy (vì Tu viện đang xây dựng, sửa chữa nên không có chương trình tu trọn ngày Thứ bảy - Nếu có sẽ thông báo sau)

  Tu Viện Hoa Nghiêm 3222 W. First St, Santa Ana, CA 92703. 
  Tel: (714) 775-6799. Website: tuvienhoanghiem.com

  © 2022 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper