* CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều

  09 giờ sáng tới 10 giờ 30 sáng:
  - Hướng dẫn pháp học & pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ
  10:30 giờ sáng tới 12:00 trưa:
  - Đại chúng tụng kinh chuyển hóa
  - Lễ cầu siêu, cầu an, tỉnh vong

   - Kinh hành Niệm Phật
  12:00 trưa tới 1:00 trưa:
  - Dùng cơm chay
  1:00 trưa tới 2 giờ chiều:
  - Thiền Hành

   

  * Tối Thứ Tư hằng tuần từ 7 giờ tối đến 8:30 tối : Tụng kinh, pháp thoại & thiền tập.

  Tu Viện Hoa Nghiêm 3222 W. First St, Santa Ana, CA 92703. 
  Tel: (714) 775-6799. Website: tuvienhoanghiem.com

  © 2023 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper