*CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều

  Sinh Hoạt Người Lớn

  Sinh Hoạt Thanh Thiếu Nhi

  Gia đình Phật tử Chánh Trí

  09 giờ sáng tới 10 giờ sáng:

       -  Tọa Thiền & Kinh hành niệm Phật

  10 giờ sáng tới 11:00 trưa:

       - Giảng kinh Đại Thừa và giải đáp thắc mắc

  11:00 trưa tới 12:00 trưa: 

       - Quán tuởng, hát Phật ca 

       - Đại chúng tụng kinh chuyển hóa 

       - Lễ cầu siêu, cầu an, tĩnh vong 

  12:00 trưa tới 1:00 chiều:

       - Dùng cơm chay

  1:00 chiều tới 3:00 chiều :

       - Tọa Thiền & Kinh hành niệm Phật

  10:00AM – 12:00PM

  - Lễ Phật, tập hành thiền

  - Kinh hành Niệm Phật

  - Phật pháp thiếu nhi

  - Học Việt ngữ

  12:00PM – 12:30PM Dùng cơm chay

  12:30PM – 2:00PM

  - Sinh hoạt đoàn. 

   

  *TU NIỆM PHẬT NGÀY THỨ BẢY HẰNG THÁNG từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

  Năm 2019:

  Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12
  Ngày 4 8 6 3 7 5 2 7

   

  Năm 2020:

  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Ngày 4 8 7 4 2 6 4 8 5 3 7 5


  Tu Viện Hoa Nghiêm 3222 W. First St, Santa Ana, CA 92703. (714) 775-6799

  Website: tuvienhoanghiem.com - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2021 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper