* CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN từ 9 giờ sáng đến 3 giờ trưa

  09 giờ sáng tới 10 giờ sáng:
  - Thiền tập và thiền hành
  10 giờ sáng tới 11:00 trưa:
  - Thuyết giảng Phật pháp
  11 giờ trưa tới 12:00 trưa:

  - Quán tuởng, hát Phật ca
  - Đại chúng tụng kinh chuyển hóa

  - Tọa thiền niệm Phật
  - Lễ cầu siêu, cầu an, tỉnh vong

  12:00 trưa tới 1:00 trưa:
  - Dùng cơm chay
  1:00 trưa tới 3 giờ trưa :
  - Thiền tập & thiền hành

   

  Tu Viện Hoa Nghiêm 3222 W. First St, Santa Ana, CA 92703. 
  Tel: (714) 775-6799. Website: tuvienhoanghiem.com

  © 2023 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper