The Vietnamese-Buddhist Congregation Association

  TU VIỆN HOA NGHIÊM

  3222 W. First Street • Santa Ana • CA. 92703 • Tel (714) 775-6799.

  Website: tuvienhoanghiem.com - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát


  TÂM THƯ YỂM TRỢ

  Tiệc Chay Gây Quỹ - Chủ Nhật ngày 18/06/2023
  Lúc 5 giờ chiều tại Tu Viện Hoa Nghiêm

   

          Kính thưa quý Đồng Hương, Phật tử,

          Như quý vị đã biết; nhìn vào thực trạng của công trình xây dựng : Nhà Vong, phòng ăn, nhà bếp, parking lot, Tăng xá…. tại Tu Viện đã bắt đầu khởi công từ đầu năm đến nay đã được 8 tháng, bất ngờ đã bị khựng lại vì một lý do phát sanh không lường trước được ! Đó là khi nhà thầu đào móng theo bản vẽ vừa xong, mời kỷ sư địa chất đến duyệt và ký xác nhận để tiến hành việc làm sắt, đổ móng, xây tường….. Không ngờ khi kiểm tra móng, thấy vùng đất nơi ấy có nước thấm, nên họ đề nghị vẽ lại phần nầy, bằng cách làm thêm 10 đoạn móng khác với kích thước rộng và sâu hơn ! thì đương nhiên nhà thầu phải đòi thêm số tiền sai biệt ấy là $50,000.00.

          Trong lúc khó khăn chồng chất, chúng tôi không biết lấy tiền ở đâu để trả cho nhà thầu để họ tiếp tục công tác xây dựng. Như quý vị đã biết : Tu Viện chỉ lo việc tu học, hoằng pháp, không có làm gì sanh lợi trong thời buổi dịch bệnh mọi sinh hoạt gần như bế tắc. Để có chi phí vận hành cho những bước đi sắp tới, do đó chúng tôi phải dùng đến hạ sách, bằng cách tiếp tục tổ chức một buổi “Tiệc chay gây quỹ” tại thính đường Tu Viện vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023, có chương trình văn nghệ đặc sắc, vé ủng hộ là $50 một vé. Một lần nữa, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý Đồng Hương Phật tử xa gần tiếp tục phát tâm mua vé yểm trợ hoặc cho Tu Viện mượn trong 3 năm không lấy lời.

          Chúng tôi biết : Sự kêu gọi đóng góp mãi khiến quý vị cũng cảm thấy buồn khổ, chán nản nhưng chúng tôi không còn cách nào để giải quyết những khó khăn trong lúc nguy ngập, rất mong quý vị thương tình lượng thứ.

          Kính nguyện Bồ Tát chứng minh gia hộ quý Phật tử phước – trí tràn đầy, sở cầu như ý.
  .
  Trân trọng,
  Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

   

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

  TU VIỆN HOA NGHIÊM

  3222 W. First Street • Santa Ana • CA. 92703 • Tel (714) 775-6799.

  Website: tuvienhoanghiem.com 


   
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ

  Tưởng Niệm Đức Phật A Di Đà
  Và buổi thuyết trình đề tài : “Sự khác biệt pháp môn Niệm Phật
  trong Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa”
  Đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022

   

          Kính thưa quý Đồng Hương, Phật tử,

          Nhân duyên lớn các Đức Phật thị hiện ra đời đều có cùng một mục đích là “ Chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật”, người biết phản tỉnh tự tâm, thuận theo tánh Phật của mình nổ lực tu hành để phá dẹp hết những mê lầm khổ đau phiền não, luân hồi chết sống được vui Niết Bàn, đâu có một pháp môn nào được dựng lên ?

          Nhưng vì căn tánh của chúng sanh mê nhiễm chẳng đồng, nên Đức Phật tùy theo tâm bệnh của từng người mà diễn nói 84.000 pháp môn phương tiện, lớn, nhỏ, nhanh, chậm khác nhau nhưng có cùng một chủ đích là đều dạy cho chúng sanh quay lại chính mình, từ mỗi cá nhân tu tập bằng sức của mình, tuyệt đối không có một pháp môn nào chủ trương dạy người hướng ngoại tìm cầu, nương nhờ sức Phật để được sinh về cõi Phật !  Người đời sau, không hiểu đạo lý nầy cổ xúy người tu nương vào tha lực của Phật để được sinh về cõi Phật, khiến cho không ít người tu sanh niệm hoang mang.
   
          Để làm sáng tỏ điều này, năm nay Tu viện chúng tôi sẽ tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Phật A Di Đà và buổi thuyết trình đề tài nói trên tại Tu Viện đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022.  Chương trình buổi lễ gồm có : Kinh hành Niệm Phật, dâng đèn, hát Phật ca, trang kinh cúng dường, thuyết trình và hội luận.  Sau phần nghi lễ quý Đồng Hương Phật tử sẽ dùng cơm trưa, thưởng thức văn nghệ.  Lúc 2 giờ chiều có lễ truyền thọ Tam Quy, Ngũ Giới cho hàng Phật tử tại gia, giới thiệu khóa thiền Tứ Niệm Xứ.

          Vì lợi ích lớn lao trong đại nguyện hoằng pháp, thay mặt Ban tổ chức kính mời quý Đồng Hương Phật tử về tham dự đại lễ và nghe buổi thuyết trình đặc biệt nầy.  Kính nguyện Đức Phật thường gia hộ quý vị và gia đình phước – huệ thêm cao, hạnh phúc lâu dài trong sự che chở thương yêu của Ngài.
  .
  Trân trọng,
  Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

   

  The Vietnamese-Buddhist Congregation Association

  TU VIỆN HOA NGHIÊM

  3222 W. First Street • Santa Ana • CA. 92703 • Tel (714) 775-6799.

  Website: tuvienhoanghiem.com - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  THƯ MỜI THAM DỰ
  Ngày Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ - Chủ Nhật ngày 30/10/2022
  từ 9 giờ sáng – 6 giờ chiều tại Tu Viện Hoa Nghiêm

   

          Nhằm mục đích, nâng cao kinh nghiệm tu chứng Phật pháp của những người tin Phật, đã từ lâu theo đuổi những pháp môn vốn không phải của Đức Phật nói, mang nặng về những hình thức lễ nghi Tôn Giáo. Mong một ngày kia, khi chúng ta sắp chết đi sẽ được tha lực của Phật – Thần rước đưa linh hồn chúng ta về một hành tinh xa xôi nào đó, mà chúng ta hoàn toàn không biết đến, được những nhà Tôn Giáo giàu tưởng tượng vẽ lên nơi đó, con người chỉ hưởng thọ những niềm vui, hoàn toàn không có khổ, nhưng trong thực tế hiện giờ, chúng ta tự nhìn lại từ đáy tâm hồn của chúng ta với dẫy đầy những thứ tham, sân, si phiền não làm khổ chúng ta.

          Do đó, có nhiều người tu cả đời vẫn không giảm bớt đau khổ, đừng nói diệt khổ. Có thể nói, chúng ta đã phí phạm đời mình đi tìm sự thỏa mãn với những kinh nghiệm của người khác, thay vì của bản thân mình. Chúng ta có thể tìm đâu ra kinh nghiệm tu chứng thực sự về tự tâm mang lại ?

          Với những ước vọng đơn thuần, một số Phật tử mong sao tìm được một vị thầy có kinh nghiệm tu chứng, đích thân hướng dẫn một pháp môn Định – Huệ tu tập dễ dàng mà có kết quả thực tiễn. Do đó, Tu viện chúng tôi sẽ tổ chức một ngày tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ do Thiền sư Buddha Nature hướng dẫn, vào ngày 30 tháng 10 năm 2022 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Thay mặt Ban tổ chức, kính mời quý Đồng Hương, Phật tử và những người hâm mộ thiền về tu học, nếu quý vị có tiềm năng lãnh hội tu tập theo pháp môn nầy, chúng tôi sẽ mở thêm những khóa tu dài hạn trong thời gian sắp tới.

          Mọi liên lạc, ghi danh qua số (714) 775-6799. Kính chúc quý Đồng Hương, Phật tử thân khỏe, tâm an sớm vào tri kiến Phật.
  .
  Kính mời,
  Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

   

  The Vietnamese-Buddhist Congregation Association

  TU VIỆN HOA NGHIÊM

  3222 W. First Street • Santa Ana • CA. 92703 • Tel (714) 775-6799.

  Website: tuvienhoanghiem.com - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Thư mời tham dự đại lễ
  Tưởng Niệm vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
  và buổi thuyết trình về đề tài:

  “Lối vào Pháp Tu Quán Âm”
  Đúng 10 giờ sáng, Chủ Nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022

   

          Kính thưa quý Đồng Hương, Phật Tử,
          Trong kinh Đại Bi Tâm Đà-la-ni, Đức Phật nói : Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành Phật từ vô lượng kiếp về thời quá khứ hiệu là Phật Chánh Pháp Minh. Vì thuận theo bi nguyện độ sanh là : Ngày nào còn nghe tiếng kêu cầu của chúng sanh trong khổ cảnh, thì ngài con ứng hiện với nhiều hóa thân để che chở, cứu độ, đáp ứng những mong cầu đối với những chúng sanh chịu nhiều khổ não.
          Để tưởng niệm sự hy hiến vô bờ, công ơn hóa độ và để kết duyên lành với Đấng Từ Bi, năm nay Tu viện chúng ta sẽ long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm cúng dường Bồ Tát tại Tu viện đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022. Buổi lễ gồm có : Kinh hành niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dâng hoa cúng dường, thuyết trình đề tài nói trên, trang kinh hạnh nguyện Bồ Tát. Sau phần nghi lễ quý Phật tử, đồng hương sẽ dùng cơm trưa thưởng thức văn nghệ và lúc 2 giờ chiều có lễ truyền thọ Tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử tại gia.
          Vì sự lợi ích lớn lao trong đại nguyện hoằng hóa lợi sanh, thay mặt Ban tổ chức kính mời quý Đồng hương Phật tử vui lòng về tham dự Đại lễ theo chương trình nói trên.
         
  Kính nguyện Đức Bồ Tát thường gia hộ quý vị và gia quyến được vạn sự hanh thông, cát tường như ý.
  Trân trọng,
  Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

  Page 1 of 6

  © 2022 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper