-Đón Giao Thừa:
     Ngày 30 tháng 12 Âm Lịch (tức thứ Năm, ngày 11 tháng 2 Dương Lịch 2021)
        9 giờ sáng: Đại chúng toạ thiền, kinh hành niệm Phật, thuyết giảng, cầu siêu chung…
        7 giờ 30 chiều: cúng tiễn chư hương linh thờ tại Tu Viện. Mời quý Phật Tử có thờ linh, cốt, xin về làm lễ.
        9 giờ 30 tối: Lễ Sám Hối chung cuối năm.
        10 giờ 30 tối: Trì kinh Phước Đức
        11 giờ 30 tối: Đón Giao Thừa, chúc Tết, phát lộc đầu năm
  -Đàn pháp Dược Sư I-Cầu Tiêu Tai Giải Nạn (có chương trình riêng):
     Ngày mùng 8 Âm Lịch (tức ngày 19 tháng 2 Dương Lịch 2021)
        7 giờ tối tới 9 giờ 30 tối
  -Đàn pháp Dược Sư II:
     Ngày rằm tháng Giêng Âm Lịch (tức ngày 26 tháng 2 Dương Lịch 2021)
        7 giờ tối tới 9 giờ 30 tối
  -Cúng Rằm Tháng Giêng:
     Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 Dương Lịch 2021
        9 giờ sáng đến 12 giờ trưa
     Mỗi Chủ Nhật vẫn sinh hoạt bình thường trong giới hạn. Vị nào muốn tham gia tu học, cầu nguyện, xin về tham dự, hoặc gửi sớ về Tu Viện sớm.
     Nếu tình hình dịch bệnh được cải thiện, mọi sinh hoạt tu học tại Tu Viện, có thay đổi chúng tôi sẽ thông báo sau.

  Kính thông báo,
  Hoà Thượng Thích Pháp Tánh

  Page 1 of 4

  © 2024 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper