Tâm thư xin yểm trợ Phật sự mùa dịch

  Tâm thư xin yểm trợ Phật sự mùa dịch

  Kính thưa quý Đồng hương, Phật tử

  Như quý vị đã biết : Từ năm 2016 Tu Viện đã thuê người vẽ sơ đồ xây cất : nhà thờ vong linh người thân quá cố của quý Phật tử, bếp nấu và phòng ăn công cộng cho những ngày lễ hội và những khóa tu học đông người. Không may Tu Viện đã bị Kiến trúc sư kéo dài thời hạn không hoàn tất bản vẽ đúng thời hạn. Cuối cùng Tu Viện nhờ sự vận động của ông Thị trưởng thành phố và vợ chồng ông Chánh án quận Cam, mãi đến tháng 4 năm này có ông Thị trưởng và vợ chồng ông Chánh án đến dự lễ Phật Đản tại Tu Viện, trực tiếp thông báo xác nhận Tu Viện đã có giấy phép xây dựng.

  Thế nhưng, giấy phép lại về trong thời buổi dịch bệnh hoành hành, Chùa, Viện chưa được mở cửa hoàn toàn, sự sinh hoạt bị giới hạn, nên việc xây dựng trong lúc này là không thích hợp và sẽ gặp muôn vàn khó khăn, nhưng nếu không tiến hành được, sang năm mới vật giá thị trường sẽ tăng nữa thì Tu Viện sẽ không thể thực hiện được. Vì tính với giá vật liệu và công thợ năm 2016 là Tu Viện chỉ cần $700,000 bây giờ lên hơn 2 triệu đồng, đó là chưa nói đến việc giấy phép sẽ hết hạn.

  Chính vì thế, Tu Viện không thể chờ đợi được nữa vì lợi ích chung cho cộng đồng Phật giáo, cho những thế hệ tương lai, trong đó có cả con, cháu và những người bản xứ, chúng tôi thiết tha kêu gọi sự phát tâm dũng mãnh của quý Đồng hương, Phật tử khắp nơi yểm trợ cho công trình này, hoặc quý vị có tiền trong thời dịch chưa dùng tới, xin cho chúng tôi mượn trong 2 năm không tính tiền lời, hồ sơ mượn tiền có chữ ký người mượn theo đúng luật pháp hiện hành như trước đây chúng tôi đã từng làm.

  Vạn vật đều vô thường, thân thể rồi cũng sẽ tan hoại của bao kiếp người xưa nay, nhưng việc làm lợi ích cho Phật giáo được tồn tại lâu dài ở thế gian và cho nhiều người có cơ duyên vào trong Phật đạo, tu chứng Phật pháp, công đức ấy sẽ không bao giờ mất. Công đức ấy sẽ làm mãn nguyện người tạo ra nó và nâng đỡ người ấy sinh lên các cõi Trời, hưởng thọ những phước lạc thù thắng lâu dài, nếu chưa chứng được thánh quả. Đây cũng là Phật sự và tâm nguyện cuối đời tôi trong 70 năm tu học. Rất mong quý mạnh thường quân, Đồng hương Phật tử phát tâm cúng dường và yểm trợ để Phật sự nầy được thành tựu viên mãn.

  Kính nguyện Đức Phật chứng minh và gia hộ quý vị cùng gia quyến, người nào cũng có được phước trí tròn đầy, tịnh nghiệp viên mãn.

                                                                                        Nay kính,

  Hòa thượng Thích Pháp Tánh

  *Checks hoặc Money Order xin ghi : “TU VIEN HOA NGHIEM”

  © 2023 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper