Nhận thấy : Trong số người Phật tử tỵ nạn Việt Nam tại Quận Cam cũng còn nhiều người tin Phật, nhưng người hiểu được Phật pháp thì quá ít ỏi, nói đến việc thực hành được như lời Phật dạy thì số lượng người đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nói gì đến có người chứng được Phật pháp để giải thoát cái khổ sinh tử luân hồi luôn vẫn là những khát vọng muôn thuở.

            Nếu quả thật người tu Phật, bất luận là Tu sĩ hay Cư sĩ ở trong Phật pháp mà chẳng chịu tu hành chơn thiết để được giải thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi thì sự nghiệp của người tu trở thành vô nghĩa, tự mình đã không giải thoát cho mình thì đừng nói giải thoát cho ai ?  Để giải thoát ra khỏi những hệ lụy nầy thì sự tu tập để khai mở trí tuệ có được thiền định, tăng trưởng lòng thương yêu chơn thật, người con Phật chẳng vì lý do gì mà không tu tập ? Và cuối cùng chúng ta còn trách nhiệm nữa là tuyên dương Phật pháp, đánh động lương tri con người, góp phần giải cứu xã hội nhân sinh đó là phương thức kiến hiệu nhất.

            Mỗi Chủ Nhật hằng tuần và hai ngày Thứ Bảy đầu tháng tại Tu viện đều có khóa tu tập đại chúng, nhưng năm nay trước lễ Vu Lan chúng tôi có tổ chức một ngày TU BÁO ÂN để hồi hướng công đức đến Tổ tiên cha mẹ đã khuất dừng được cái gốc nghiệp thoát ly khổ cảnh, cha mẹ quyến thuộc hiền đời phước-huệ thêm cao, và tự thân của mỗi hành giả cũng có được niệm, định, tuệ làm nhân tố cho sự chứng ngộ Phật pháp.

            Buổi sinh hoạt bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 3 tháng 8 năm 2019 gồm có : Khai thị, hướng dẫn phương cách tu tập, lễ sám, tọa thiền, kinh hành Niệm Phật, giải đáp, trình pháp, ăn cơm trong chánh niệm,…. Những Phật tử đến tham dự không đóng bất cứ một lệ phí nào. Để tiện việc sắp xếp nơi ăn chỗ ở, xin quý Phật tử vui lòng ghi danh qua điện thoại trước.

  Tu viện Hoa Nghiêm (714) 775-6799. Cell (714) 721-1587.

                                                                                        Trân trọng kính mời,

                                                                     Hòa thượng Thích Pháp Tánh

  Page 6 of 7

  © 2023 TVHN. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper